Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Diumenge 21 d’abril de 2013 a les 12 hores. Porta principal del Cementeri general de València.

Nou atac de l’Ajuntament de València a l’acte en les fosses comunes

Al Cementeri de València l’Ajuntament autoritza que s’interprete la música en tota mena d’esdeveniments: soterraments, homenatges diversos... menys quan es tracta de les víctimes llençades a les fosses comunes. El greuge comparatiu és palés. Només sembla haver hi una conclusió: per a les "nostres autoritats" aquestes víctimes no mereixen ser recordades, ni honrades, ni reivindicades. Deu ser perquè eren dels perdedors, i per tant, pobres i excloses. CATALÀ/CASTELLANO

divendres 19 d'abril de 2013

CATALÀ/CASTELLANO

Una altra vegada vol imposar prohibicions, obstruccionisme i censura l’acte de l’homenatge a les víctimes del franquisme llençades a les fosses comunes.

L’acte en memòria i desgreuge de les víctimes del franquisme es celebrarà el diumenge 21 d’abril de 2013 a les 12 hores. Porta principal del Cementeri.

Teniu la resolució al final del comunicat

Acudeix y ajuda’ns a difondre aquesta informació

Si el que pretenen és deprimir-nos perquè no lluitem i exigim la justícia que es deu a les víctimes del genocidi franquista, perden el temps. Això no impedirà que anem a honrar-los i a reivindicar la seua memòria.

En una nova demostració d’aquest estat d’excepció cada vegada menys aparent, l’Ajuntament de València ataca amb prohibicions, obstruccionisme i censura l’acte d’homenatge a les víctimes del franquisme soterrades als fossars comuns del Cementeri General.

Aquesta vegada, com any rere any, a més de no entrar als quadres del fossar, prohibeix, que s’interprete la Professó de la Memòria, La Muixeranga, l’Himne de Riego i les cançons, es a dir, tota la música.

Prohibeix la música, segons el seu comunicat: "per no alterar la tranquil•litat dels visitants del Camposanto, per ser lloc recolliment i pau". No es pot homenatjar amb música als morts d’un genocidi, perquè “intranquilitza” els vianants. El seu únic homenatge ha de ser el silenci, com la llosa amb la què cobreixen els seus assassinats. Així de delicats són amb alguns i tan poc amb tots els altres, que han de suportar com se’ls trenquen les orelles per la gran potència dels altaveus de la capella instal•lada al centre del cementeri, obligant-los a escoltar tot el repertori de la litúrgia i culte catòlic. No dóna cap raó per no entrar en els quadres de la fossa, serà llavors per no poder fer la ofrena floral al lloc on van llançar els seus cossos. Curiós: diuen "herba" al lloc de la ignomínia. Els morts poden ser silenciats però l’herba que els cobreix és intocable.

El poder només vol silenciar, reprimir i acabar amb els drets més elementals. Pretén imposar el seu vergonyós monòlit, erigit sobre les víctimes per glòria dels seus botxins, i fer callar qualsevol discrepància per la via de l’autoritarisme més ranci.

Al Cementeri de València l’Ajuntament autoritza que s’interprete la música en tota mena d’esdeveniments: soterraments, homenatges diversos... menys quan es tracta de les víctimes llençades a les fosses comunes. El greuge comparatiu és palés. Només sembla haver hi una conclusió: per a les "nostres autoritats" aquestes víctimes no mereixen ser recordades, ni honrades, ni reivindicades. Deu ser perquè eren dels perdedors, i per tant, pobres i excloses.


CASTELLANO

Nuevo ataque del Ayuntamiento de Valencia al acto en las fosas comunes

Otra vez quiere imponer prohibiciones, obstruccionismo y censura el acto del homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes.

El acto en memoria y desagravio de las víctimas del franquismo se celebrará el domingo 21 de abril de 2013 a las 12 horas. Puerta principal del Cementerio

Acude y ayúdanos a difundir esta información

Si lo que pretenden es deprimirnos para que no luchemos y exijamos la justicia que se debe a las víctimas del genocidio franquista, pierden el tiempo. Eso no impedirá que vayamos a honrarles y a reivindicar su memoria.

En una nueva demostración de este estado de excepción cada vez menos aparente, el Ayuntamiento de Valencia ataca con prohibiciones, obstruccionismo y censura el acto de homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes del Cementerio General.

Esta vez, al igual que año tras año, además de no entrar en los cuadros de la fosa, prohíbe que se interprete La Processó de la Memòria, La Muixeranga, el Himno de Riego y las canciones, es decir, toda la música.

Prohíbe la música, según su comunicado “para no alterar la tranquilidad de los visitantes del Camposanto por ser un lugar de recogimiento y paz”. No puede homenajearse con música a los muertos de un genocidio, “intranquiliza” a los viandantes. Su único homenaje ha de ser el silencio, como la losa con la que cubren sus asesinatos. Así de delicados son con algunos y tan poco con todos los demás, que han de soportar como se les rompen los oídos por la gran potencia de los altavoces de la capilla instalada en el centro del cementerio, obligándoles a escuchar todo el repertorio de la liturgia y culto católico. No da ninguna razón para no entrar en los cuadros de la fosa, será entonces para que no podamos hacer la ofenda floral en el lugar donde tiraron sus cuerpos. Curioso: llaman “hierba” al lugar de la ignominia. Los muertos pueden ser silenciados pero la hierba que los cubre es intocable.

El poder sólo quiere silenciar, reprimir y acabar con los derechos más elementales. Pretende imponer su vergonzoso monolito, erigido sobre las víctimas para gloria de sus verdugos, y acallar cualquier discrepancia por la vía del autoritarismo más rancio.

En el Cementerio de Valencia el Ayuntamiento autoriza que se interprete la música en todo tipo de acontecimientos: entierros, homenajes diversos... menos cuando se trata de las víctimas tiradas a las fosas comunes. El agravio comparativo es evidente. Solo parece haber una conclusión: para "nuestras autoridades" estas víctimas no merecen ser recordadas, ni honradas, ni reivindicadas. Debe de ser porque eran de los perdedores, y por lo tanto, pobres y exluidas.

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0