Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

recull de premsa i fotos

Personal de l’Ajuntament de València arranca els cartells que senyalitzaven les fosses comunes

Comunicat del Fòrum per la Memòria del País Valencià en relació amb la senyalització de les fosses comunes del Cementeri General de València el dia 1 de novembre de 2011. CATALÀ/CASTELLANO

divendres 4 de novembre de 2011

CATALÀ/CASTELLANO

Més fotos a sota del text

Foto Alfonso Legaz

Més d’un centenar de persones es reuniren dimarts 1 de noviembre, convocades pel Fòrum per la Memòria del País Valencià, per tal de retre homenatge a les víctimes del genocidi franquista soterrades en les fosses comunes del Cementeri General de València. Familiars de represaliats, membres del Fòrum i ciutadans que, simplement, volien denunciar una vegada més l’existència de les considerades com les majors fosses de tota Europa han senyalitzat amb cartells informatius les distintes seccions, algunes d’elles ja perdudes de manera irreparable per la construcció de nínxols, que la dictadura va utilitzar per llençar els cadàvers de la sagnant repressió que continuà després de la victòria feixista l’1 d’abril de 1939.

Els diferents cartells contenien la superfície total de cadascuna de les fosses, el nombre de víc-times registrades en elles i, en algun cas, una representació dels noms de les personas soterrades al lloc. Però, segons sembla, a aquesta ciutat és imposible informar, recordar, fer ús lliure i res-pectuós de la llibertat d’expresió segons en quins casos. I és que gran part del recorregut estigué “amenitzat” pels altaveus de la capella del Cementeri, la qual i des d’el bell mig del mateix, sembla tenir el monopoli de la paraula en aquest Estat suposadament aconfesional i que les nostres autoritats municipals semblen també entendre com a excloent.

Per contra, els cartells informatius van ser arrencats per operaris del Cementeri, en una persecució més pròpia de règims dictatorials, conculcant-se, de nou, per part dels responsables municipals, un exercici bàsic d’alguns drets elementals: la informació, l’expressió i, en aquest cas, el record i l’homenatge a les víctimes d’una repressió que continua sent negada, deliberadament condemnada a l’oblit i a la intrascendència. A tot açò es va unir també la prohibició, per part de la Policia Local, de continuar amb la tasca informativa que representaven els cartells, apel•lant a certes Ordenances que, en cap cas, prohíbeixen senyalitzar respectuosament i pacífica llocs, a més en aquest cas, tan simbòlicament definidors de la realitat d’aquest Cementeri.

Als ciutadans i ciutadanes de València se’ns condemna a seguir fidelment les pautes establertes pel poder municipal. Un poder obstinat en perseguir qualsevol manifestació que resalte l’aportació de tots els morts de les fosses a la dignitat democràtica. Doncs no és pas altra cosa el que representen els ciutadans i ciutadanes allí dipositats: la conciència d’una societat lliure i l’extermini d’uns valors democràtics que, ara, també diu representar l’Ajuntament de València. Però que són negats per la força, l’arbitrarietat i l’autoritarisme més condemnables.

Hem de denunciar públicament l’acaçament, la persecució, la interpretació restrictiva i paralit-zant d’unes normes només per a uns casos determinats –sempre per als mateixos casos- i l’específica repressió que sempre recau contra els mateixos ciutadans i ciutadanes, units amb la resta de persones que visitaven els seus familiars morts el dia 1 de novembre. I açò, amb independència de les accions legals que puguen derivar-se davant d’aquest abús d’autoritat, el qual palesa el tarannà antidemocràtic dels seus últims responsables.

Recull de premsa

http://www.elpais.com/articulo/Comu...

http://www.vilaweb.cat/noticia/3945...

http://www.lavanguardia.com/local/v...


Castellano

Comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià en relación con la señalización de las fosas comunes del Cementerio General de Valencia el día 1 de noviembre de 2011.

Más de un centenar de personas se dieron cita el martes 1 de noviembre, convocadas por el Fòrum per la Memòria del País Valencià, para rendir homenaje a las víctimas del genocidio franquista enterradas en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia. Familiares de represaliados, miembros del Fòrum y ciudadanos que, simplemente, querían denunciar una vez más la existencia de las consideradas como las mayores fosas de toda Europa han señalizado con carteles informativos las distintas secciones, algunas de ellas ya irreparablemente perdidas por la construcción de tramadas de nichos, que la dictadura utilizó para arrojar los cadáveres de la sangrienta represión que continuó tras la victoria fascista el 1 de abril de 1939.

Los distintos carteles contenían la superficie total de cada fosa, el número de víctimas registradas en ellas y, en algún caso, una representación de los nombres de las personas enterradas en el lugar. Pero, por lo visto, en esta ciudad es imposible informar, recordar, hacer un uso libre y respetuoso de la libertad de expresión según en qué casos. Y es que gran parte del recorrido estuvo “amenizado” por los altavoces de la capilla del Cementerio, la cual, desde el justo medio del mismo, parece tener el monopolio de la palabra en este Estado supuestamente aconfesional y que nuestras autoridades municipales parecen también entender como excluyente.

Por contra, los carteles informativos fueron arrancados por operarios del Cementerio, en una persecución más propia de regímenes dictatoriales, conculcándose, de nuevo, por parte de los responsables municipales, un ejercicio básico de algunos derechos elementales: la información, la expresión y, en este caso, el recuerdo y el homenaje a las víctimas de una represión que con-tinúa siendo negada, deliberadamente condenada al olvido y a la intrascendencia. A ello se unió también la prohibición, por parte de la Policía Local, de continuar con la labor informativa que representaban los carteles, apelando a ciertas Ordenanzas que, en ningún caso, prohíben señalizar respetuosa y pacíficamente lugares, como además en este caso, tan simbólicamente definidores de la realidad de este Cementerio.

A los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Valencia se nos condena a seguir fielmente las pautas establecidas por el poder municipal. Un poder éste empeñado en perseguir cualquier manifestación que resalte la aportación de todos los muertos de las fosas a la dignidad democrá-tica. Pues no otra cosa representan los ciudadanos y ciudadanos allí depositados: la conciencia de una sociedad libre y el exterminio de unos valores democráticos que, ahora, también dice representar el Ayuntamiento de Valencia. Pero que niegan por la fuerza, la arbitrariedad y el autoritarismo más condenables.

Debemos denunciar públicamente el acoso, la persecución, la interpretación restrictiva y paralizante de unas normas sólo para unos casos determinados –siempre para los mismos casos- y la específica represión que siempre recae contra los mismos ciudadanos y ciudadanas, unidos con el resto de personas que visitaban a sus familiares muertos el día 1 de noviembre. Y esto, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse ante este abuso de autoridad, patente muestra del talante antidemocrático de sus últimos responsables.

Fotos

Foto Alfonso Legaz Foto Alfonso Legaz Foto Alfonso Legaz Foto Alfonso Legaz Foto Alfonso Legaz Foto Diari El País

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0